Contact Us

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร (สำนักงานใหญ่)

168/24 หมู่ 4 ถนน ประชาสโมสร ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

Tel: 043-236388

Fax: 043-337691

Email: maryphorn@hotmail.com

แผนที่โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร

โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก (โรงเรีนอนบุาลคริสเตียนมารีย์พร สาขา ถนนกสิกรทุ่งสร้าง)

20/37 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ซอย 12 ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

Tel:043-237134

Fax:043-337134

Email: maryphorn@hotmail.com

Facebookอนุบาลบ้านรัก

ติดต่อสายตรงถึงผู้บริหาร

อาจารย์ มาริดา บุญมา

168/24 หมู่ 4 ถนน ประชาสโมสร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000

Tel: 086-7154691

Fax: 043-337134

Email: rida_boonma@hotmail.com