School Calendar - 2012

JANUARY
กิจกรรมวันเด็ก - Sat, 14
กิจกรรมหนูน้อยไอสไตน์ - Fri, 20
FEBRUARY
Open House - Mon-Fri, 20-24
วันแห่งความชื่นชมยินดี - Wed, 29
MARCH
ปิดภาคเรียน - Thu,1
พิธีเปิดอาคารพระคุณ - Sun,25
APRIL
ค่ายเด็กสสอ. - Mon-Thu, 2-5
พนักงานใหม่เข้ารับการอบรม Mon-Sat, 23-28
MAY
เปิดภาคเรียน - Wed , 2
Royal Kids Camp - Thu-Fri,24-25
JUNE
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง - Thu,14
ไหว้ครู - Thu,21
JULY
หนูน้อยอารมณ์ดีร่างกายแข็งแรง - Wed,11
มารยาทงามอย่างไทย - Fri,27
AUGUST
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายมอนเตสฯ - Tue,7
วันแม่ - Fri,10
ครูใจดีเยี่ยมผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง - Mon,27
วันอาเซียน - Mon,20
SEPTEMBER
เปิดตัวสารสัมพันธ์บ้านโรงเรียน - Mon, 3
วันหนูรักการอ่าน - Fri,10
ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - Fri, 21
ทัศนศึกษาค่ายทหาร - Fri, 28
OCTOBER
ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน
ทำสาคูไส้หมู
ทำผักวิเศษ
ครูจัดทำแผนการสอนและสื่อ
วันพัฒนาสภาพแวดล้อม
NOVEMBER
วันเปิดภาคเรียน - Thu, 1
โครงการหนูน้อยไอสไตน์ - Fri, 16
โครงการพอเพียง - Fri, 30
DECEMBER
คริสตมาสสัญจร
christmas Caroling
คริสตมาสมารีย์พร - Mon, 24
งามอย่างไทยภาค2 - Thu, 27